Lt En
Pradžia
en

Jėgainės emisijos

Vilniaus kogeneracinė jėgainė parengė aplinkos oro taršos koncentracijos Lazdynų mikrorajone matavimo programą. Šią programą, kuri yra parengta atsižvelgiant į Lazdynų mikrorajono gyventojų pageidavimus, siekiama įvertinti oro teršalų koncentraciją dar iki Vilniaus kogeneracinės elektrinės eksploatacijos pradžios ir jos eksploatacijos metu.

Stebėjimams naudojama moderni įrangą leidžia gauti patikimus duomenis apie oro taršos pobūdį, koncentracijos pokyčius bei galimus taršos šaltinius. Matavimų rezultatai yra prienami viešai, reguliariai pristatomi ir Lazdynų mikrorajono gyventojams bei kitoms suinteresuotos šalims.

Oro taršos monitoringas atliekamas naudojant mobilią laboratoriją, kuria 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais bus atliekami nepertraukiami 2 savaičių trukmės kietųjų dalelių, azoto dioksido, anglies monoksido ir benzeno bei kiti matavimai. Furanų ir dioksinų matavimai bus atliekami du kartus per metus: šaltuoju ir šiltuoju periodu. Atliekant aplinkos oro kokybės matavimus bus atsižvelgta į momentines meteorologines sąlygas bei nurodyti tuo metu veikiantys objektai, galintys lemti taršos koncentracijos kiekį ore.

Vilniaus kogeneracinės jėgainės oro taršos monitoringo programa yra suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra. Oro taršos matavimus planuojama pradėti jau 2017 m. sausio mėn., o užbaigti penkių metų laikotarpyje. Monitoringo programa pristatyta ir Lazdynų mikrorajono bendruomenės atstovams.

Oro taršos monitoringo duomenys:

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU