Lt En
Pradžia
en

Įvertintas naujos kogeneracinės jėgainės Vilniuje poveikis aplinkai

Įvertintas naujos kogeneracinės jėgainės Vilniuje poveikis aplinkai

Atskirų sričių ekspertai įvertino būsimos Vilniaus kogeneracinės jėgainės komplekso poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai – planuojama nauja veikla didins ekonominę ir socialinę gerovę, o poveikis aplinkai ir sveikatai atitiks griežtus šalies ir ES teisės aktų reikalavimus. Remiantis gautais rezultatais projektą vykdanti valstybės valdoma įmonių grupė „Lietuvos energija“ užtikrins būsimos jėgainės technologinį modernumą, saugumą ir draugiškumą aplinkai.

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliktas pagal programą, kurią patvirtino Aplinkos apsaugos agentūra, ji buvo suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus visuomenės sveikatos centru, Vilniaus Kultūros paveldo departamentu, Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. Į PAV įtraukti ir bendruomenių atstovų klausimai bei siūlymai. Rengiant PAV ataskaitą buvo suorganizuoti papildomi 5 susitikimai su visuomene, kuriuose buvo galima išsakyti pastabas tarpiniams PAV rezultatams. Parengtas PAV bus viešinamas, derinamas su keturiomis institucijomis, o galutinė jo versija bus pateikta tvirtinti Aplinkos apsaugos agentūrai, kuri priims sprendimą dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės veiklos leistinumo.

Vykdydama projektą „Lietuvos energija“ prioritetą teikia aplinkosaugai ir visuomenės sveikatai. Remiantis PAV įvertinimu įrengta nauja kogeneracinė jėgainė bus moderni, saugi, draugiška aplinkai.

Parinkta naujos kogeneracinės jėgainės vieta numatoma pačiame Vilniaus miesto energetinės infrastruktūros komplekso centre, Jočionių g. 13, tarp komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių ir trečiosios termofikacinės elektrinės pastato. Šioje teritorijoje nėra saugomų objektų. Planuojama įrengti nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas.

Poveikio aplinkai vertinime nepriklausomi ekspertai įvertino numatomos ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei – ekonominei aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat galimą triukšmą, kvapus ir kitus aspektus. PAV rengėjai, VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“, buvo atrinkti viešųjų pirkimų būdu.

Šiuo metu susipažinti su PAV ataskaita ir pateikti pastabas nuo gegužės 20 d. iki birželio 3 d. imtinai galima Panerių seniūnijoje arba „Lietuvos energijos“ buveinėje Žvejų g. 14, Vilniuje. Taip pat gyventojai turės galimybę susipažinti su PAV ir išsakyti pastabas viešo susirinkimo metu, kuris įvyks birželio 4 d. Suderinta galutinė PAV ataskaitos versija bus patalpinta internetinėje svetainėje kogen.lt.

Draugiška aplinkai

Ekspertai pripažįsta, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto įgyvendinimas yra ekonomiškai svarbus valstybei. Didžiausia projekto nauda – galimybė apie 20 proc. sumažinti šilumos gamybos kainą vilniečiams. Taip pat jėgainė pagamintų apie 5 proc. Lietuvai reikalingos elektros energijos konkurencinga kaina. Jėgainė taip pat spręs atliekų tvarkymo problemą – vietoje kaupimo sąvartynuose, išrūšiuotos, perdirbti netinkamos, bet energetinę vertė turinčios atliekos bus panaudojamos kaip kuras jėgainei.

Projektas taip pat prisidės prie  darbo vietų kūrimo atsinaujinančių energijos išteklių gamyboje. Pačioje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje planuojama įdarbinti iki 50 naujų darbuotojų.

Naujos jėgainės poveikis aplinkai išsamiai išnagrinėtas visais PAV programoje apibrėžtais aspektais – visais atvejais jėgainė atitiks griežčiausius Lietuvos ir ES teisės aktų reikalavimus. Pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą, nei vienu Vilniaus kogeneracinės elektrinės technologinės alternatyvos atveju nenustatyta normų neatitinkančio poveikio aplinkai, atskiriems aplinkos komponentams ar visuomenės sveikatai. Papildomai bus vykdomas nepertraukiamas išmetimų monitoringas, jo duomenys bus teikiami viešai.

Įrengiant naują kogeneracinę jėgainę Vilniuje siekiama šių pagrindinių tikslų: maksimaliai sumažinti į Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemą tiekiamos šilumos gamybos kainą; užtikrinti didžiausią ir ekonomiškai pagrįstą elektros energijos gamybos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių kiekį; spręsti atliekų tvarkymo klausimą vartotojams mažiausiais kaštais. Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programoje numatyta, kad investicijos į Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektą gali siekti iki 328 mln. EUR.

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU