Lt En
Pradžia
en

Patvirtinta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programa

Patvirtinta Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programa

Aplinkos apsaugos agentūra balandžio 28 d. patvirtino Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto poveikio aplinkai vertinimo programą. Tai leidžia valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kurioje bus vertinimas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

„Lietuvos energija“, įgyvendindama kogeneracinės jėgainės projektą, aplinkosaugai teikia prioritetą. Poveikio aplinkai vertinimu (PAV) siekiama įvertinti galimą numatomos ūkinės veiklos poveikį žmonių sveikatai, dirvožemiui, aplinkos orui, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei – ekonominei aplinkai, kultūros vertybėms, taip pat įvertinti galimą triukšmą, kvapus ir kitus aspektus.

PAV programa buvo suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus visuomenės sveikatos centru, Vilniaus Kultūros paveldo departamentu, Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. „Lietuvos energijos“ atstovai išklausė ir bendruomenių atstovų klausimus bei siūlymus, gauti pastebėjimai buvo įtraukti į PAV programą ir bus įvertinti galutinėje ataskaitoje.

„PAV ataskaita, kuri bus parengta pagal patvirtintą programą, turės atsakyti visų pirma į esminį klausimą – ką turime padaryti, kad įtaka aplinkai būtų mažiausia galima. Siekiame užtikrinti nacionalinius ir tarptautinius aplinkosaugos reikalavimus, kurie, ypač Europos Sąjungoje, kiekvienais metais tik griežtėja. PAV ataskaitoje bus vertinami geriausi prieinami ūkinės veiklos vystymo būdai ir pasirenkamos tokios aplinkos taršą mažinančios priemonės, kurios Vilniaus miesto bendruomenei bus priimtinos“, – teigia „Lietuvos energijos“ Kogeneracinių jėgainių projektų tarnybos direktorius dr. Nerijus Rasburskis.

Taip pat ataskaitoje, pasak jo, bus analizuojama, kiek planuojama ūkinė veikla prisidės prie regiono ekonominės plėtros, kokia bus pasiekta teigiama įtaka socialinei aplinkai. „Poveikio aplinkai vertinimas bus viešas, nuolatos bendradarbiausime su bendruomenėmis ir jau parengtą ataskaitą viešai pristatysime visuomenei. Sprendimą dėl ūkinės veiklos leistinumo priims Aplinkos apsaugos agentūra“, – teigia N. Rasburskis.

Parinkta naujos kogeneracinės jėgainės vieta numatoma pačiame Vilniaus miesto energetinės infrastruktūros komplekso centre, Jočionių g. 13, tarp komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių ir trečiosios termofikacinės elektrinės pastato. Šioje teritorijoje nėra saugomų objektų. Planuojama įrengti nauja kogeneracinė jėgainė kaip kurą naudos biokurą ir rūšiuotas, tolesniam perdirbimui netinkamas, nepavojingas, bet energetinė vertę turinčias komunalines atliekas.

PAV rengėjas, atrinktas viešųjų pirkimų būdu, – VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ ir UAB „Teisingi energetikos sprendimai“.

Informacija apie PAV programą buvo paskelbta Vilniaus savivaldybėje, nacionalinėje ir vietos žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje www.kogen.lt. Siekdama iš anksto išgirsti gyventojų lūkesčius ir klausimus, „Lietuvos energija“ savo iniciatyva suorganizavo 6 susitikimus su Vilniaus bendruomenėmis.

Naujos kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė pernai gegužės 28 d. pripažino valstybei svarbiu ekonominiu projektu bei paskyrė, kad jį įgyvendintų „Lietuvos energija“, UAB.

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU