Lt En
Pradžia
en

Pranešimas apie Vilniaus kogeneracinei jėgainei skirtų sklypų parengtą detalų planą

Pranešimas apie Vilniaus kogeneracinei jėgainei skirtų sklypų parengtą detalų planą

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ VALSTYBEI SVARBAUS EKONOMINIO PROJEKTO VILNIAUS MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIĄ KOGENERACINĘ ELEKTRINĘ PROJEKTUI SKIRTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PARENGTĄ DETALŲ PLANĄ

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius. Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, http://finmin.lrv.lt.

Plano rengėjas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“,  Aguonų g. 24, 03212 Vilnius. Mob. +370 672 22245, el. paštas: vigilija.cidzikiene@le.lt, www.vkj.lt.

Detaliojo plano pavadinimas – Valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detalus planas

Detaliojo plano tikslas – parengti 5,16 ir 3,324 hektaro teritorijos, esančios 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, detalųjį planą valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais.

Detaliojo plano pagrindas – 2014 m. gegužės 28 d. LRV nutarimas Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“.

2016 m. liepos 20 d. LRV nutarimas Nr. 756 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę, projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano lygmuo – valstybės.

Planuojama teritorija ir jos ribos – 5,16 ir 3,324 hektarų teritorijos, esančios 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, Vilniuje.

Informuojame, kad Valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano esamai būklei ir koncepcijai planavimo organizatorius pritarė 2017 m. vasario 24 d. raštu Nr. ((27.46-02)-5K-1701863))-6K-1701112.

Informuojame, kad buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. 2015 m. rugsėjo 2 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr.(15.9)-A4-9693 priėmė sprendimą dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos ir eksploatacijos galimybių.

Informuojame, kad LR Finansų ministerija (planavimo organizatorius) vadovaudamasi SPAV atrankos subjektų išvadomis dėl detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neprivalomumo, nusprendė nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos. Norinčius susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais).

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu  galima nuo 2017 m. balandžio 6 d. iki 2017 m. birželio 6 d. imtinai pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Taip pat susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Detalusis planas  nuo 2017 gegužio 5 d. iki 2017 birželio 6 d. eksponuojamas Plano rengėjo patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, taip pat Vilniaus miesto Panerių seniūnijos patalpose, adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Detaliojo plano  viešas svarstymas vyks 2017 m. birželio 7 d. (trečiadienis) 16:30 val., adresu Vilniuje, Aguonų g. 26, salėje I aukšte, kurios Nr. 117.

Pasiūlymų teikimo tvarka: 
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui teikiami raštu (anksčiau nurodytu adresu) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Pasiūlymo teikėjas planavimo organizatoriaus atsakymą gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.
Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU