Lt En
Pradžia
en

Pranešimas apie žemės sklypų detaliojo plano esamos būklės analizę, koncepciją ir SPAV atranką

Pranešimas apie žemės sklypų detaliojo plano esamos būklės analizę, koncepciją ir SPAV atranką
PRANEŠIMAS APIE VALSTYBEI SVARBAUS EKONOMINIO PROJEKTO VILNIAUS MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMO ĮRENGIANT VIETINIUS IR ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIĄ KOGENERACINĘ ELEKTRINĘ PROJEKTUI SKIRTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PARENGTĄ DETALIOJO PLANO ESAMĄ BŪKLĘ, KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKĄ

Informuojame, kad parengta 5,16 ir 3,324 hektaro žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, kurio unikalus numeris – 0101-0067-0021, detaliojo plano esama būklė, koncepcija ir SPAV atrankos dokumentas valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti.
Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius. Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, http://finmin.lrv.lt.
Plano rengėjas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, Aguonų g. 24, 03212 Vilnius. Mob. +370 672 22245, el. paštas: vigilija.cidzikiene@le.lt, www.vkj.lt.
Detaliojo plano pavadinimas – Valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui skirtų žemės sklypų detalusis planas
Detaliojo plano tikslas – parengti 5,16 ir 3,324 hektaro žemės sklypų, esančių 85,2355 hektaro žemės sklype Vilniuje, Jočionių g. 13, Vilniuje, detalųjį planą valstybei svarbiam ekonominiam Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę projektui įgyvendinti, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais.
Detaliojo plano pagrindas – 2014 m. gegužės 28 d. LRV nutarimas Nr. 486 „Dėl Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“.
2016 m. liepos 20 d. LRV nutarimas Nr. 756 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto Vilniaus miesto centralizuoto šilumos ūkio modernizavimo, įrengiant vietinius ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią kogeneracinę elektrinę, projektui skirtų žemės sklypų detaliojo plano rengimo“.
Detaliojo plano rengimo pradžia – 2016 m. lapkričio 25 d.
SPAV atrankos dokumento rengimo pradžia – 2016 m. lapkričio 25 d.
Pasiūlymų teikimas – susipažinti su parengta detaliojo plano esama būklės analize, koncepcija ir SPAV atranka galima plano rengėjo būstinėje bei www.tpdris.lt. Visuomenė gali raštu teikti pastabas pateiktiems dokumentams ir pasiūlymus plano rengėjui nurodytu adresu iki 2017 m. vasario 8 d.
Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU